Нервно-психично развитие на бебето от 0 до 6 месеца

Формирането на нервно-психичното развитие на бебето и детето започва още в утробата под влияние на различни фактори. В този смисъл раждането не е новото начало, а следващата крачка от пътя на формиране на малкия човек. Нервната система все още е недоразвита и това предстои да се случи, като в този процес особена роля има околната среда.

Нервно-психичното развитие се оценява по няколко основни показателя:

  • Aнатомична и функционална цялост на НС
  • Двигателна активност
  • Сетивна активност
  • Игрова активност
  • Социална среда
  • Емоции и социално поведение
  • Развитие на говора
  • Усвояване на умения

Новороденото разполага само с вродени, безусловни рефлекси. Това са изплакването и засукването. Следват първите инстинктивни физиологични нужди, а по-късно и реагирането на звук, светлина, топлина, болка, хватателният рефлекс и с течение на времето координацията на движенията, като първо бебето успява да координира движенията на очите. През първия месец то вижда най-добре обекти в рамките на 20–30 см. Плачът на бебето е езикът, на който то ни говори. Това е неговият начин да съобщи своите потребности и да привлече внимание, да заяви своите нужди, макар и по един чисто рефлекторен начин. Така то заявява глад, умора, жажда, болка, превъзбуда и т.н. И макар и да се смята, че плачът е недиференциран, открито е, че съществуват десетки видове бебешки плач в съответствие с конкретна нужда или потребност. С течение на времето майката най-често успява да диференцира езика на детето си и съумява да реагира адекватно на тези негови нужди.

За да може бебето по-бързо да се адаптира в заобикалящия го свят, от голямо значение е ролята на майката. Тя е първият човек, с когото то се свързва както физически, така и емоционално. Именно поради потребността да открие точно нейния глас например, то включва активното си внимание, за да различава гласове. Освен да бъде милвано и да му се говори с нежност, препоръчва се, докато бодърства, майката да внася леки дразнители – тиха, приятна музика, на която да спи, както и тихо, равномерно говорене от околните. Това е част от сетивната адаптация на новороденото, тъй като пълното му изолиране от околната среда е нездравословно. Това е периодът на най-интензивно емоционално „захранване” и е особено важно с какво точно ще бъде „захранено” новороденото. Най-голяма нужда то има от обич, нежност и топлота, която получава чрез гушкане, милване, говорене.

2–3-ти месец

Обикновено в края на първия месец може да се наблюдава и първата бебешка усмивка. Найинтензивно се развива моториката. Бебето движи ръце, крака и се заглежда в движенията им. Ако се остави по коремче, може да повдигне и задържи за кратко главата си, да проследи движещ се обект или предмет (2–3 мес.), както и да се опита да го хване. Развиват се зрението и слухът, както и способността да се насочват и диференцират. В този смисъл са полезни цветните, музикалните играчки за бебета – за кошара и количка. След първата рефлекторна усмивка в края на 1-вия месец към края на 3-тия тя вече се отправя целенасочено, най-често към майката или в резултат на приятно тактилно усещане. Плачът като основен начин за комуникация се измества постепенно от гукането в края на 3-тия месец. На бебето му харесва да експериментира с това свое ново умение, а от страна на родителите е добре да го поощряват, като „разговарят” с него на неговия език, повтаряйки звуците, като по този начин се стимулират звуковата и говорната активност. Емоционалният контакт майка-бебе е особено важен. Естеството на този контакт определя първите черти на характера на бебето. В подкрепа на това е и телесният контакт под формата на гушкане, милване, гъделичкане, масаж, люлеене. Кърменето допринася много за този контакт.

4–6-и месец

Чрез опознаване на собственото си тяло и разположението му в пространството бебето започва да се разграничава от заобикалящите го обекти, включително и от майката, с която то досега е било в симбиотична връзка. То координира по-добре движенията си, като вече хваща само играчки и се появява първата форма на игра. Контактът с майката е още по-силен, бебето я търси и заявява активно емоциите си, породени от нейното присъствие или отсъствие – усмихва се, гука, когато е с нея, и плаче, когато е самӝ или с някого, когото не познава или „не харесва”. Тогава бебетата започват да преживяват липсата, загубата и раздялата както с майката и другите хора от обкръжението, така и с обичайните предмети от ежедневието. Речта също се развива, появяват се първите срички. В края на този период обичайно започват първите опити за самостоятелно придвижване в пространството – бебето се обръща в леглото, повдига се на длани, прави опити за пълзене.

Съвети за родителите одителите:

Лекото и ритмично поклащане е една добра вестибуларна стимулация за бебето, а също така действа успокояващо на все още незрялата му нервна система. Това важи и за бавното люлеене и въртене, които също стимулират вестибуларния апарат и вътрешното ухо. За тази цел спомага и навеждането с глава надолу, което се въвежда плавно и постепенно с увеличаване на ъгъла. Масажът е особено важен за децата. От една страна, заради тактилния контакт с майката, но от друга, той подпомага и процеса на осъзнаване на собственото тяло. Особено важно е в будно състояние бебето да прекарва повече време по корем. Така се тренират също мускулите на врата, шията и цялото тяло, но това е позицията, от която започва бебешкото движение напред. До края на третия месец вратът вече трябва да е укрепнал достатъчно, за да не виси главата. Необходима е както визуална, така и слухова стимулация – цветове, нежна музика, различни тактилни материали. Те стимулират сензорната интеграция на бебето. Контактът с майката обуславя първите емоционални и поведенчески модели – когато плача, някой грижи ли се за мен; има ли кой да ме нахрани, да ме гушне, да ми говори нежно; колко време отнема да се задоволят нуждите ми.

Съвети от Кремена Стоянова, психолог

Social Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *