17:00 – 17:40

Защо и как да поставим граници за екранното време?

от Александрина Георгиева

Location: зала „9 месеца“

Александрина Георгиева ще разкаже:

 какви могат да бъдат последствията от твърде ранно или прекомерно излагане пред екрани;
 какви са препоръките за екранно време на специалистите;
 как да поставим ограничения, така че да не се получи „обратен ефект“.

 Social Share