11:30 – 12:10

Не|Зависими в Интернет?

от Антоанета Василева и Яна Алексиева

Location: зала „Майко Мила“

Антоанета Василева и Яна Алексиева от Асоциация Родители ще фокусират вниманието на родителите върху сигурността на децата в социалните мрежи и най-често срещаните рискове, с които се сблъскват всекидневно.
И още: защо е важно като родители да сме част от дигиталния им свят и да го разбираме и къде е златната среда между доверието и екранното време.

Social Share