15:00 – 15:40

Интимните отношения след появата на бебето

от доц. д-р Румен Бостанджиев

Location: зала „9 месеца“

Появата на дете е преломен момент в отношенията между интимните партньори. Освен че ознаменува тяхната любов, бебето внася множество предизвикателства в отношенията на родителите и изисква творчески екипен подход за намиране на оптималните решения. Най-важните аспекти на тази промяна са:

  • преразпределение на времето и вниманието, което партньорите отделят един на друг след раждането на детето;
  • включване на роднини и близки в грижата за детето, което променя семейната динамика;
  • организацията на пространството, обитавано от семейството, така че родителите да имат възможност за интимна близост;
  • справедливо разпределение на родителските роли, взаимна подкрепа и разбиране;
  • изработване на общ, съгласуван стил на родителско поведение при възпитанието на детето.    

По време на срещата доц. д-р Румен Бостанджиев ще акцентира върху най-честите грешки, допускани от младите родители, както и върху различните възможности те да бъдат избегнати и преодолени.Social Share