роботика

Академия Роботика

Академия „РОБОТИКА“ създава учебни материали и организира обучения, развиващи логическото мислене и техническото образование на ученици между 1 и 12 клас. В нея се преподава програмиране и роботика по разбираем и интересен начин, обвързвайки материала с различни науки. Организират се обучения и в Академията и при партньори – частни и държавни училища, учебни центрове, бизнес организации и др.

Social Share