Антоанета Василева и Яна Алексиева

Асоциация Родители

Антоанета Василева е координатор на Националния центъра за безопасен интернет и вече 5 години част от екипа на Асоциация Родители. Безопасността на децата и грижата за тяхното благоденствие са нейна кауза над 18 години в качеството ѝ на експерт и консултант по човешки права, развиването и прилагането на националните и международните политики в защита правата на децата и жените.

Антоанета Василева е докторант в департамент „Политически науки“ към Нов български университет. Има бакалавърска степен по журналистика, магистърска степен по международни отношения и дипломация и специализация по международно право по права на човека в Швеция и Канада.

Има дълъг професионален опит както в гражданския, така и в държавния сектор. Тя е опитен обучител и експерт в мониторинга, превенцията на трафика на хора и рисково поведение в интернет, директната работа с уязвими групи (като жени, деца, младежи, роми и др.) и подкрепа за жертвите на престъпления.

Антоанета Василева е първи вицепрезидент и член на Експертната група за борба с трафика на хора (GRETA) на Съвета на Европа от 2019 г.

Яна Алексиева е детски психолог и част от Асоциация Родители.

Мотивацията да е член на този екип е вярата ѝ във важността на качественото образование и развитието на децата в среда, ориентирана към техните нужди и уважаваща личността им.

През целия ѝ трудов път е работила с деца, родители и професионалисти, занимаващи се с деца и образование. Основен фокус в работата ѝ са взаимоотношенията между семейството и училището и темата как те могат да подкрепят детето в израстването му.

Темата на тяхната лекция е: „Не|Зависими в интернет?“

Social Share