Асоциация Родители

    В събота, 13 май, на щанда на Асоциация Родители в рамките на форум-експо „(почти) Всичко за родителството“ ще питат „Какво ни носи родителството?“, както и „От какво имаме нужда като родители – услуги, подкрепа, дейности, които подкрепят и развиват семействата?“. 

    Екипът на Асоциация Родители ще поговорим с родителите на първокласници и петокласници и ще ги запознаем с дейностите и материалите си за деца в такава възраст. Така че ако вашите са от тях – заповядайте в кътчето на Асоциация Родители. 

    Темите на Асоциацията са как да изградим добро общуване между семейство и училище, как да развием общност в детските градини и училищата, как да подкрепим детето да разгърне потенциала си. 


    Social Share