щура лаборатория

Интересна наука

Фирма „Интересна наука“ ЕООД започва да се развива през 2010 г. Тя е притежател на търговската марка „Щура лаборатория“, под която и работи. До момента имат проведени над 100 000 програми в различни формати – рождени дни, фестивали, класни и извънкласни дейности, градски и общински мероприятия, фирмени празници и др. „Щура лаборатория“ цели да стимулира интелектуалното развитие на децата, използвайки методи като научни изследвания, факултативни занятия по химия и физика или под формата на празнични мероприятия. Екипът на „Щура лаборатория“ може да проведе научно мероприятие за деца, с което да им бъде представена интересна инфорация за обкръжаващия ги свят чрез химични и физични експерименти, докато те се веселят. В неформална среда ще им бъде много интересно да видят неща, които трудно биха разбрали от учебниците. Програмите  помагат на децата да развият и комуникативните си навици, развиват желанието за опознаване на околния свят и творческата активност. Експериментите са безопасни и подходящи на деца от 4 до 13-годишна възраст.

Social Share