Капачки за бъдеще

Каузата „Капачки за бъдеще“ е създадена през октомври 2017 г. с основна цел да се намерят средства за подновяване на остарелите кувьози в малките населени места в България чрез събиране на пластмасови капачки и предаването им за вторични суровини.

Още в края на втората година, благодарение на подкрепата на хората в редица населени места, са осигурени и дарени 22 кувьоза. Така в цяла България вече няма използвани кувьози с дата на производство преди 2000 г.

Със средствата от рециклирането на събраните капачки и с дарения става възможно и закупуването на над 45 апарата в Детски отделения или Акушеро-гинекологични отделения в болниците в 14 града. Закупени са апарати, подпомагащи дейността на отделенията, в зависимост от нуждите им – пулсометри, спирометри, инфузионни помпи, аспиратори, монитори за показания, пулсоксиметри, компресорни инхалатори, кислородни палатки, бебешки легла, перфузори, лампи, дефибрилатори, реанимационни маси, ЕКГ апарат, фетални монитори.

Към този момент са закупени и четири неонатални линейки за нуждите на някои болници в страната.

Дейността на каузата „Капачки за бъдеще“ се разпростира в над 30 града, събират се освен пластмасови капачки и алуминиеви кенчета, а в София и Пловдив – и пластмасови бутилки. Каузата е разпознаваема в цялата страна и се е доказала с годините с прозрачност по отношение на дарените и изразходени средства.

Social Share