Карин дом

    Карин дом е организация с нестопанска цел, основана през 1994 г. от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов. От 1996 г. Карин дом стартира работата си като Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности.

    Близо 30 години след своето създаване Карин дом е организация с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства. През годините Карин дом се развива и израства като терапевтичен център за деца със специални потребности, в който работят висококвалифицирани специалисти: кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, специални педагози, социални работници.

    Основните им дейности включват услуги по ранна интервенция за деца от 0 до 3 г., терапевтични услуги за деца от 2 до 8 г. и подкрепа за техните семейства, насочени към развитие на детските умения за успешно справяне във всекидневието и социална интеграция.

    Карин дом развива и обучителна дейност като предоставя квалифицирани обучения на организации и специалисти чрез своя Обучителен и ресурсен център. Годишно Карин дом подкрепя над 300 деца и семейства и обучава над 1200 специалисти.

    Social Share