Оле Мале

Оле Мале е социалната кауза на фондация „Майко Мила“. Оле Мале е социално предприятие, което дава възможност на родители на деца с увреждания да работят, като правят играчки, мартеници, аксесоари, декорации за дома, а организацията ги маркетира и продава. В Оле Мале, освен родителите на деца в увреждания, са постоянно ангажирани трима души, които се грижат за творческата част, маркетинга и логистиката. Те измислят продуктите, които да се изработват, закупуват материали за тях, предоставят ги на родителите, с които работим, инвентаризират и качват готовата продукция в онлайн магазина, грижат се за поръчките и доставките, обслужват корпоративни клиенти, участват на базари и изложения.  В момента Оле Мале работи с около 20 родители, като основното желание и стремеж, е да се помогне на все повече хора и заетостта им да е постоянна, а не само в кампании около празници.Social Share