малки вълшебства

Център за детско развитие „Малки вълшебства“

Зад Център за детско развитие „Малки вълшебства“ стоят Ани и Илияна, майки и психолози, мотивирани за постигане на все по-добри резултати в работа си. В основата на подхода им е концепцията за комплексното развитие на децата – физически, когнитивно, езиково, социално и емоционално. Стремежът им е да насърчават и развиват потенциала на децата, зачитайки уникалността им, техния собствен темп на развитие, като поощряват силните им страни. Важното е децата да навлизат уверено в света чрез игри, познание, творчество и много усмивки. В „Малки вълшебства“ е създадена уютна и сигурна педагого-психологическа среда, в която децата имат възможност и сцена да изразяват чувствата си, да ги идентифицират посредством свободно игрово трениране на различни модели поведенчески реакции. Впоследствие децата успяват да приложат наученото от микроклимата на защитената среда в естествената им среда – семейството, в играта с връстниците и във всички други форми на социална интеграция.

Social Share