антонина кенова

Антонина Кенова

активист в сферата на предучилищното и училищното образование

Антонина Кенова е един от най-дейните активисти в сферата на предучилищното и предучилищното образование в България. Тя е майка на три деца и съосновател на фондация „Трайна Образователна Национална Инициатива – Т.О.Н.И.“.

При сблъсък с образователната система с първото си дете през 2015 г. решава да се бори за промяна на същата тази система. През 2017 г. по повод случай на насилие в столична детска ясла, станал публично известен, заедно с други родители става част от учредяването на инициатива за промени в образованието – „За качествена и иновативна образователна система“, която по-късно прераства във фондация. И към момента тази гражданска енергия подкрепя родители с най-различни казуси, свързани с децата им – от ясла до училище. Все по-често подкрепата е насочена и към работещите в образователната система. 

Темата на нейната лекция е: „Ясла, градина, училище – предизвикателствата пред родителите“.

Social Share