Д-р Красимира Жекова

акушер-гинеколог

    Д-р Красимира Жекова завършва медицина в София през 1983 г., а 5 години по-късно вече придобива специалност „Акушерство и гинекология“. През 2002 г. прави следдипломна квалификация по здравен мениджмънт в УНСС. Обучението си продължава в Медицински университет – София, където задълбочава познанията си в областта на оперативното акушерство, рисковото раждане, ехографската и доплеровата диагностика в АГ. В МУ – София придобива и квалификация „Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка“.

    В своята дългогодишна практика д-р Красимира Жекова е акушер-гинеколог, асистент по Акушерство и гинекология, ординатор в акушеро-гинекологично отделение. Преди да започне работа в София, професионалния си опит тя упражнява в Добрич и Варна. Днес е началник на родилното отделение в УМБАЛ „Света Анна” – София АД. 

    Темата на нейната лекция е: „Проследяване на бременност“.    Social Share