хер бебе

Хер Бебе

Дружеството „ИЛЕА-М“ ООД управлява две търговски марки: Хер Бебе“ – първата частна детска кухня на територията на България и детска кухня „Вълшебник“. През 2015 г. пускат в експлоатация собствена производствена база. Храните, които предлагат, се приготвят с внимание до най-малкия детайл – от водата, която се ползва за ястията до целия персонал, зает в производството. Работи се с отбрани производители и търговци на хранителни продукти и суровини. Приготвянето на ястията се извършва по съгласувана с БАБХ технологична документация, както и вътрешно фирмени рецепти, съобразени с всички налични наредби и рецептурници за здравословно хранене на децата. Водата за приготвянето на продукцията отговаря изцяло на Наредба №9 за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели, като се извършва и допълнително филтриране, омекотяване и обеззаразяване чрез промишлено-интегрирана система. Храната се дозира охладена в опаковки за еднократна употреба, одобрени от Европейския съюз и отговарящи на всички директиви за съхранение на продукти за човешка консумация. Следва процес на фолиране със специално, лесно отварящо се фолио, което, заедно с опаковката, предпазва храните от миграция на вредни вещества. Преди и по време на реализация храната се съхранява и транспортира под хладилна верига с температурен диапазон 0 – 4 градуса по Целзий.

Social Share