Kindyroo

КиндиРу

КиндиРу е единствената в света научно обоснована и комплексна методика, която помага на бебето и детето да разгърнат потенциала си за учене и функциониране. Подходяща за деца от 6 седмици до 6+ години, програмата включва съвременни игрови стимулации, целящи развитието на мозък, тяло и ум, и подпомага детето да премине през показателите за развитие както и когато трябва. Сензорно-моторна интеграция, социално-емоционална стабилност и устойчивост, развитие на езикова система и висши когнитивни функции, както и адаптивно поведение са фокус в КиндиРу. Когнитивна невронаука, педагогика и психология си подават ръка за благото на всяко дете.

Social Share