румен бостанджиев

Доц. д-р Румен Бостанджиев

сексолог и семеен терапевт

Доц. д-р Румен Бостанджиев е сексолог и семеен терапевт. Бил е част от екипа на  единствения у нас Сектор по сексология към Медицинска академия – София. След закриването му през води психотерапевтични групи и е фамилен терапевт в Университетската психиатричната клиника в София. Д-р Бостанджиев е преподавател в Бургаския свободен университет и лектор в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Медицинския факултет на Тракийския университет.

Завършил е международна обучителна програма по Личностно центриран подход, организирана от Американската психологична асоциация, квалификационна програма за психодрама терапевт и водещ. Специализира „Сексология и сексуално здраве“ в Нидерландия и Белгия. Завършва първата Международна академия по сексуална медицина в Оксфорд, Лисабон и Рим.

Доц. Бостанджиев създава частен институт за семейството в София, където в момента осъществява терапевтичната си практика. Участвал е в разработването на няколко образователни програми в областта на сексуалното образование, провеждани в училищата в България. Съавтор е на учебника по Биология и здравно образование за 8 клас. Автор е на пет монографии и десетки научни и научнопопулярни статии.

Темата на неговата лекция е: „Интимните отношения след появата на бебето“.

Social Share