юлия георгиева

Юлия Георгиева

мениджър на Розовата къща, председател на УС на фондация „Център за хуманни политики“

Юлия Георгиева работи в сферата на зависимостите над 20 години. Тя е председател е на УС на фондация „Център за хуманни политики“, която управлява Розовата къща – единствения в момента в България нископрагов дневен център за хора със зависимости. 

Притежава много богат опит в теорията и практическото прилагане на принципите на намаляване на здравните щети от употребата на наркотици. Много години работи като аутрич работник в програмата за обмен на игли и спринцовки на фондация „Инициатива за здраве“. Многократно е водила обучения за намаляване на вредите от употребата на наркотици, предвидени за доброволци и професионалисти, включително и в местата за лишаване от свобода. 

Темата на нейната лекция е: „Детето ми да взима наркотици? Абсурд!“.

Social Share